Revolucionària tecnologia

Revolucionària tecnologia que converteix la llum solar en combustible
 

La fulla, de la mida d'un carta, està fabricada de silici, níquel, cobalt i altres catalitzadors. Dipositada en galleda d'aigua, la ‘fulla' reacciona químicament davant la llum solar i produeix bombolles separades d'oxigen i d'hidrogen.
La tecnologia ha aconseguit imitar fidelment el procés més prodigiós de la natura, o això sembla ...
 
Font: http://www.ecoticias.com/energias-renovables/103492/revolucionaria-tecnologia-que-convierte-la-luz-solar-en-combustible