Llei 16/2015

El 27 de juliol de 2015, es publica en el DOGC la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.